Hulp nodig bij UX?

Hai, ik ben Francesca

UX designer

Een goede user experience (UX) vervult gebruikersbehoeften, biedt een positieve ervaring en ondersteunt bedrijfsdoelen. Met inachtneming van de kaders van architectuur en techniek.

Ik heb veel ervaring met complexe applicaties waarbij domeinkennis nodig is en waar maatschappelijke belang en/of veiligheid een grote rol spelen, zoals systemen voor bijvoorbeeld grensbewakers op Schiphol of verkeersleiders bij Rijkswaterstaat.

Creatieveling met een passie voor Blender

Naast de werkzaamheden rondom UX maak ik graag video’s en digitale 3D-kunst in Blender in het van het ‘sculpten’ van characters tot grungy futuristische steden met donkere natte straten waar neonborden een hoofdrol spelen. Ken je Blade Runner?

Praktisch en pragmatisch

“If a picture is worth a thousand words, a prototype is worth a thousand meetings.”

Tom & David Kelley

User research

Een applicatie of game moet gebruikers op een fijne manier helpen bij het bereiken van hun doelen. Daarom is het belangrijk om in een vroeg stadium gebruikersonderzoek te doen naar de mensen die het product of game gaan gebruiken. Als het gaat om domeinspecifieke applicaties of games wordt dit bij voorkeur gedaan door met deze mensen mee te lopen tijdens hun werk. Het is belangrijk om een beeld te krijgen van het dagelijkse werk, zodat gericht kan worden nagedacht over hoe de applicatie meerwaarde kan bieden. Bovendien is het ontzettend leuk en leerzaam om een kijkje in de keuken te hebben!

Modelleren

Het tweede deel van user research bestaat uit het modelleren van één of meerdere persona’s. Een persona is een precieze beschrijving van de gebruiker en het doel dat hij probeert te bereiken. Deze persona’s worden gebruikt om tijdens het ontwerp- en bouwproces de eindgebruiker niet uit het oog te verliezen en binnen het gehele team een eenduidig beeld te hebben van voor wie de software of game bestemd is. Daarnaast kunnen ontwerpbeslissingen worden getoetst langs deze persona’s om ontwerpbeslissingen te kunnen onderbouwen. Op deze manier houden we rekening met degenen voor wie ontwikkelen.

Design

Na de reseach en modellering van de gebruiker en zijn doel, is het tijd om scenario’s uit te werken in de vorm van user journeys en/of een game design document en om de applicatie of game tastbaar te maken. Het tastbaar maken kan bijvoorbeeld bestaan uit globale of schetsmatige schermflows (low fidelity en vaak snel gemaakt) of een meer uitgebreid en gedetailleerd prototype (high fidelity en tijdrovender). Het belangrijkste is dat het hele team en alle betrokkenen een goed gezamenlijk beeld krijgen van de beoogde functionaliteit van de applicatie of game.

Validatie

Door middel van een prototype kan de werking van de applicatie of game gesimuleerd worden, waardoor betrokkenen een beter gevoel krijgen of de ontwerp-richting juist is, of moet worden bijgesteld. Het is mogelijk om met behulp van usability tests (bruikbaarheidstests) in een vroeg stadium van het project en met slechts 5 deelnemers, al ongeveer 70% van de bruikbaarheidsproblemen aan het licht te brengen (bron: Nielsen Norman Group). Dit kan enorm veel werk besparen als de applicatie of game al gebouwd zou zijn geweest.

Dankbaar voor mooie samenwerkingen met…

km
vws
Logius
iw
BRZO
rws
Logius
Kiesraad
ictu

Koffie

of havercappu… mag natuurlijk ook

Heb je vragen of zoek je hulp bij het onderzoeken en/of het ontwerpen van de User Experience en Game UX van een project?

Laat dan gerust een berichtje achter, ik help graag.