UX Portfolio

UX Jolt > UX Portfolio

In de afgelopen jaren heb ik een aantal mooie UX projecten mogen uitvoeren waar ik trots op terugkijk. Het zijn met name complexe domeinspecifieke zaaksystemen geweest. In deze portfolio deel ik de hoogtepunten.

Gemeenschappelijke Inspectieruimte 2.0
GIR2.0

Beroepsrisico Zware Ongevallen

GrensPassage BeslisService
(Schiphol)

Koninklijke Marechaussee

Informatie- en Volgsysteem voor de Scheepvaart

Rijkswaterstaat

Continu Screening – Personenregister Kinderopvang

Ministerie van SZW, VWS, CIBG

Mobiliteitspanel
Nederland

Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid