Mobiliteitsdagboek

UX Jolt > UX Portfolio > Mobiliteitsdagboek MPN

Mobiliteitsdagboek

Periode: mei – juli 2018

Klant: Kennisinstituut voor Molbiliteit Nederland

Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) levert kennis voor het mobiliteitsbeleid van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). KiM verricht eigen onderzoek en verzamelt elders ontwikkelde kennis. KiM zorgt ervoor dat het Ministerie van IenW beleid kan ontwikkelen met een stevig kennisfundament. Dat doet KiM door het analyseren en verklaren van ontwikkelingen, het opstellen van verkenningen en scenario‚Äôs en het analyseren van de effecten van beleidsinstrumenten. (Bron: KiM )

Als UX designer was ik verantwoordelijk voor het herontwerp van een mobiliteits-dagboek waarmee onderzoek gedaan wordt naar mobiliteit. In het dagboek worden door de deelnemers gedurende een aantal dagen gedetailleerd hun reisbewegingen bijgehouden. De uitdaging was om een interactie te ontwerpen die laagdrempelig genoeg was voor mensen uit alle lagen van de samenleving, zodat zij eenvoudig hun reizen konden vastleggen. Om te testen of het beoogde ontwerp werkbaar zou zijn, heb ik, in samenwerking met testers van KiM, op een iteratieve manier uitgebreide usability tests uitgevoerd met een door mij ontwikkeld gedetailleerd interactief AXURE RP prototype met scenario’s. Daarnaast heb ik ook een papieren versie van het dagboek ontworpen voor de groep mensen die geen gebruik kunnen maken van de digitale versie. Bekijk de casestudy voor meer details.

Trots op deze UX ontwerp-mijlpaal

  • Het specifieke stukje in het dagboek waarbij de van-naar reisgegevens, inclusief alle tijden en bestemmingen vereenvoudigd is en minder intensief is om in te vullen.

Werkzaamheden

  • User research
  • Usability tests met uiteraard gedetailleerde scenario’s waarlangs het prototype moest functioneren
  • Interaction design (wireframes, flows, sitemap)
  • Interactief Adobe XD prototype (offline versie)
  • Grafisch ontwerp