Gemeenschappelijke Inspectieruimte 2.0

UX Jolt > UX Portfolio > GIR 2.0

GIR2.0 in het kort

Periode: januari 2019 – mei 2023

Klant: Beroepsrisico Zware Ongevallen (BRZO+)

In Nederland werken sinds 2001 verschillende overheidsdiensten samen om te zorgen dat de meest risicovolle bedrijven van het land de veiligheidsregels eenduidig uitvoeren en dat het toezicht op die regels overal hetzelfde verloopt. Deze samenwerking is in de loop der jaren steeds verder geprofessionaliseerd. Sinds 1 januari 2014 is aan het samenwerkingsprogramma de naam BRZO+ verbonden. (Bron: BRZOplus)

Voor dit interessante agile project ben ik als UX designer verantwoordelijk voor de User Experience van het gehele ontwerp van een nieuwe responsive webapplicatie in de vorm van een uitgebreid zaaksysteem. Met dit zaaksysteem gaan inspecteurs van de overheidsdiensten gezamenlijk bevindingen en inspectieresultaten verwerken tot een eenduidig en helder rapport. Ook moeten er handhavingsregistraties worden gedaan op ingevoerde overtredingen en moeten documenten op systematische wijze beoordeeld kunnen worden. Er zijn veel verschillende gebruikers met diverse rollen en doelen, wat alles samenbrengt en invloed heeft op rapportages en procesvoortgang. De complexiteit voor de UX zit vooral in de structuur/hiƫrarchie van de informatie en de werkprocessen, die op een multidimensionale manier samenhangen, waardoor de gebruiker eenvoudig de weg kwijt kan raken in het systeem en dat mag natuurlijk niet gebeuren. Consistentie in de interactie en weergave is meer dan ooit key bij dit project. We werkten nauw samen met diverse stakeholders, waaronder uiteraard de eindgebruikers en andere team disciplines. Tijdens onze design workshops bespraken we alle ontwerpen tot in detail, zodat een representatieve groep eindgebruikers en stakeholders vanuit de business de kans kregen om mee te ontwerpen aan hun eigen systeem. De applicatie is inmiddels met succes live en bevindt zich in een in-beheername-fase. Bekijk de casestudy voor een impressie.

Trots op deze UX ontwerp-mijlpalen

  • Het flexibele generieke ontwerp van dit grote en complexe domein-specifieke zaaksysteem, deze bleek in de loop van het project keer op keer goed herbruikbaar te zijn.
  • Het ontwerp van de ondiepe maar brede onderliggende informatiestructuur, waardoor men binnen 2 kliks in een naast of ondergelegen zaak of register kan komen (en weer terug).

Werkzaamheden

  • User research
  • Design workshops
  • Interaction design (wireframes, navigatieflows, sitemap)
  • Figma en Sketch prototypes en mockups
  • UX documentatie (motivatie ontwerpkeuzes, patronen, UI elementen)
  • Uitgebreide GIR2.0 Kennisbank voor de eindgebruikers met beschrijving van de volledige functionaliteit.
  • Een grote set instructievideo’s voor de opleiding van de eindgebruikers